VİZYONUMUZ

Bütün engellilerin temel insan haklarından eşit vatandaşlar olarak yararlandığı, ayrımcılığın olmadığı; Engelsiz bir Dünya…

MİSYONUMUZ

Konfederasyona üye olan federasyonlar ve dernekler ile birlikte engellilere yönelik ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmak, engellilerin ekonomik ve sosyal hakları da dahil olmak üzere insan haklarını tam olarak kullanmasını sağlamak, engelli bireyin sosyal yaşama katılımının önündeki bütün kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik engeller ile mücadele etmek, bünyesindeki kuruluşların koordinasyonunu sağlamak, engelli bireylerin daha iyi eğitim görmelerine, istihdam olanaklarını genişletmelerine ve üretime katılım kapasitelerini artırmalarına katkıda bulunmak. Toplumsal bütünlüğün sağlanması için “Birlikte Yaşama Kültürünün” yaygınlaşmasını sağlamak.