TÜRKİYE SAKATLAR KONFEDERASYONU

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, 07/10/1983 tarihli ve 18184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2908 Sayılı Dernekler Kanunun 88’inci maddesi emri ile 1986 yılında engelli hakları konusunda çalışma yapmak için kurulmuş, kamu yararına çalışan en üst düzey sivil toplum çatı örgütüdür.

Ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil yetkisi bulunan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu; Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu, Zihinsel Özürlüler Federasyonu, Görme Engelliler Federasyonu, Spastik Çocuklar ve Erişkinler Dernekleri – Cerebral Palsy- Federasyonu ve bağlı yüzlerce derneğin bileşeni olan en üst kurumsal sivil yapıdır.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun temel amacı engellilerin sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki, mesleki ve sportif yönlerden sosyal yaşama, topluma ve çalışma hayatına kazandırılması için Anayasa, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ortak hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmektir.

Ülkemizdeki engelliler ile birlikte yaşama kültürünün yaygınlaşması, farkındalık oluşturulması başta olmak üzere, sosyal, kültürel, teknoloji, erişilebilirlik, eğitim ve istihdam amaçlı projeler gerçekleştiren Konfederasyonumuzun, her engel grubu hedef kitlesidir.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı (2021-2025), G20 ülkelerinin sivil toplum kuruluşları olan C20 Yürütme Kurulu Üyesi, Türk Akreditasyon Kurumu Üyesi, Türkiye İş Kurumu Genel Kurul Delegesi, 81 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyesi, 81 İl Valilik Erişilebilirlik İzleme Denetleme Kurulu Üyesi, Ankara Kalkınma Ajansı Üyesidir.

Konfederasyonumuz; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 15.01.1987 sayılı yazısı ile “Kamu Yararına” çalışmaktadır (Emniyet Kod No: 06.29.198).