Genel

Erişilebilirlik Hakkında Basın Duyurusu

Kamuoyunda son günlerde “Bakanlığın Genelgesi ile erişilebilirlik süresi 2 yıl uzatıldı” gibi yanıltıcı haber yapılarak algı operasyonu oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu durum kasıtlı olarak yanlış yorumlanarak, Konfederasyonumuzu hedef haline getirmiştir.

Bu minvalde Konfederasyonumuz basın açıklaması yapmış ve tüm soruları cevaplayarak halkımızın doğru bilgi almasını sağlamıştır.

Ulusal ve Yerel Basında yer alan BASIN METNİ’miz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

BASIN METNİ

Değerli Basın Mensupları

Kıymetli Engelli Arkadaşlarım,

Engelli bireylerin de herkes gibi toplumsal hayata tam, eşit ve etkin katılımı elzemdir. Bunun ön koşulu ise yapılı çevreye, binalara, açık alanlara, toplu taşıma araçları ile kamu kullanımına açık tüm yerlere bağımsız ve güvenli olarak erişebilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Konfederasyonumuz da bu vizyon ile hareket etmekte, her fırsatta ve her platformda bunun önemine değinerek bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019/1 sayılı Genelgede, erişilebilirliğin engelliler açısından önemi ve hassasiyetinden bahsedilmekte, Valilik Erişilebilirlik İzleme Denetleme Komisyonlarının denetleme planlarını iyi yaparak, rehberlik etmeleri gerektiği, şikâyete binaen veya program kapsamında adı geçen kurum, tesis, işletme ve araçların ikinci kez denetlenebileceği ifade edilmektedir. Genelgeye konu olan kanun maddesinde ise aşağıda belirtildiği gibi engelli bireylerin erişebilirlik konusuna çözüm olacağı düşünülen hükümler bulunmaktadır.

Her yıl olduğu gibi 2019 yılı erişilebilirlik izleme ve denetleme planlaması için ilgili Bakanlık tarafından yılın ilk genelgesi yayınlanmış ve Valilik Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarının görevlerini daha etkin ve planlı yapması için yol gösterilmiştir.  Genelgede 5378 Sayılı Engelliler Kanunun Geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde, sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri 7/7/2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilir.” hükmü ve altıncı fıkrada yer alan “Denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren iki yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir.” hükmü hatırlatılmıştır.

Bu hatırlatma aynı zamanda minibüslerin, turizm taşıma araçlarının, şehirlerarası toplu taşıma araçlarının ve yolcu gemilerinin engelliler için erişilebilir olması için verilen sürenin 7/7/2018 tarihinde son bulduğunu ve bu tarihten sonra denetleme yapılmaya başlanması gerektiğini, denetleme yaparkende bu araçların erişilebilir hale getirilmesi için bu tarihten itibaren ilave iki yıla kadar daha komisyonlar tarafından ek süre de verilebileceği, bu takdirin komisyonlarda olduğu şeklinde olmuştur. Yani Genelgenin süre uzatımı yapılması gerektiği değil bahsi geçen araçların denetlenmeye başlanması gerektiği, denetleme planının iyi yapılması ve aksamalara meydan verilmemesi esasına dayandığı görülmektedir.

Fakat bu hatırlatma bazı çevreler tarafından “Bakanlığın Genelgesi ile erişilebilirlik süresi 2 yıl uzatıldı” gibi yanıltıcı haber yapılarak algı operasyonu oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu durum kasıtlı olarak yanlış yorumlanarak, bazı çevrelerin camiamızın üzerinde olumsuz planları ve hesapları olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yerel yönetim seçimlerine kısa bir süre kala bu tür olumsuz ve yanıltıcı provokasyon kokan haberlerin engellileri ziyadesiyle üzdüğünü özellikle belirtmek isteriz.

Tekrar vurgulayalım, erişilebilirlik ile ilgili ilave iki yıl daha uzatma yoktur. Bu genelge üzerinden yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde kasıtlı olarak yanlış yorumlanıp uzatma varmış gibi gösterilmesi de manidardır. Ancak engelli arkadaşlarımızın bu tür oyun ve asılsız haberlere inanmayarak camiamız üzerindeki zarar verebilecek planları bozacaklarından şüphemiz yoktur.

Konfederasyon olarak son 15 yıldır yapılan iyileştirmeleri yok sayarak değerlendirme yapmamız mümkün değildir.  Kaldı ki, erişilebilirlik konusunda sürenin uzatılmasına tahammülümüz olmadığı gibi bu durum biz engellileri üzeceğinden buna ilk karşı çıkacakların başında Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve bağlı beş federasyon ile yüzlerce dernek ve mensupları olacaktır.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu engelli hakları için mücadeleye sonuna kadar devam edecek ve bu gibi uzatmalara da asla izin vermeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yusuf ÇELEBİ

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı

Listeye geri dön

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir