Genel, Haberler

Engelliler Haftası Basın Bülteni

10-16 Mayıs, ülkemizde engellilerin sorunlarının ve uzun yıllardan beri sürmekte olan hak mücadelesinin görünür kılınmasını sağlayan bir haftadır. Engelli sorunları, engelli bireylerin insan haklarının korunması ve bu bağlamda engelli kişilere karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ile birebir ilişkilidir. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak, engelliler açısından nihai amacın, engelli kişilerin kamusal yaşamın her alanına tam ve bağımsız kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat eşitliğinin sağlanması ve kişisel gelişim olanaklarından eksiksiz yararlanabilmeleri için sağlık, eğitim, istihdam ve bilgi teknolojileri hizmetlerine tam olarak erişimlerinin sağlanması ve kalıcı kılınması için gerekli olan tüm koşulların oluşturulması gerektiğine inanmaktayız.

İnsan hakları perspektifinden bakıldığında engellilerin sorunlarının, ayrımcı düzenleme ve uygulamalardan kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. Burada söz konusu olan ayrımcılık, daha çok engelli kişilerin özel durumlarının kamusal düzenleme ve uygulamalarda hesaba katılmamasından kaynaklanan bir ayrımcılıktır. Türkiye’nin en köklü sorunlarından biri olan ve hayatın her alanında karşı karşıya kaldığımız bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması Türkiye siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri olmalıdır.

Türkiye’nin Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin ilk imzalayıcılarından birisi olması önemli bir adımdır. Uluslararası insan hakları sözleşmelerini imzalamak önemli bir yükümlülüğü de beraberinde getirmektedir. Bu yükümlülük, engellilere karşı ayrımcılığın önlenmesinde etkili bir mücadelede bulunulacağına ve engellilerin insan hak ve özgürlüklerinin korunacağına ilişkin sözleşmenin yaşama geçirilmesidir. Bunun gereği olarak bir an önce sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için hukuki, idari ve uygulama düzeyinde bir eylem programının hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yalnızca engellileri ve ailelerini ilgilendirdiği gibi görülse de, aslında toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. 2002 yılından itibaren, iktidara gelen hükümetler tarafından sosyal devlet anlayışı esasları doğrultusunda anayasada yapılan değişiklikle, pozitif ayrımcılık sağlanması başta olmak üzere, engelli sorunlarına üst seviye de önem vererek, uzun yıllar boyunca ötelenmiş olan konulara çözüm arayışlarına girmişler ve ciddi düzeyde adımlar atarak kanunlar çıkartmışlardır. Bu hususta başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümet yetkililerimizin ve siyasi partilerimizin desteklerini unutmamız mümkün değildir.

Tüm bu desteklere rağmen yıllardır biriken Engelli Bireyler ve ailelerinin ortak sorunları olan; Eğitim, Sağlık, İstihdam, Erişilebilirlik ve Sosyal yaşam konularında hala eksikler olduğu görülmektedir. Bu nedenle, engelli sorunları mümkün olduğunca gündemde tutularak, bu konudaki toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü engellilik, sadece sağlık meselesi olmayıp, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik yönleri de bulunan çok boyutlu bir konudur. Bu nedenle sorunların çözümünde toplumun tüm kesimleri üzerine düşen rolleri üstlenmeli, eller vicdanlara gitmeli, o vicdanlar sorumluluk almalıdır. Ancak bunlardan sonra engellerin aşılacağına inanıyoruz.

Engelli yurttaşlara sahip çıkma çağdaş bir toplum olmanın gerekliliğidir.  Engelli bireylerin sağlık, sosyal yaşam ve istihdam gibi yaşamsal hizmetlerden tam ve eksiksiz bir şekilde yararlanmaları en temel insan hakları olarak görülmelidir. Engelliler ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırmak, geleceğe umut ve güvenle bakabilmelerini sağlayacak şartların oluşturulması devletin öncelikli görevi olduğunu düşünüyoruz.

Bu vesile ile kamu kurumlarının, özel sektörün boş kalan kotaların ivedilikle denetilmesi ve bu kotaların doldurulmasını istiyoruz. Devletin işleri, yönetim biçimi akılla yapılır, ehliyetli bireylere yer verilir. Öyleyse artık ne iş verirseniz değil, aldığımız eğitimlere göre iş istiyoruz. Ülkemizde, engelli Savcı, Hakim, Kaymakam, Vali, Belediye Başkanı ve hatta Bakan istiyoruz.

Herkes için oluşturulacak “Yeni Türkiye” sisteminde, tüm engeller kaldırılmalı ve engellilik meselesi çözümlenmelidir.

Engelli sorunlarının konuşulmadığı bir Türkiye için BİZ DE VARIZ !..

Yusuf ÇELEBİ

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı

Listeye geri dön

One thought on “Engelliler Haftası Basın Bülteni

 1. ATİLLA KOYUNCU dedi ki:

  Sayın yetkililer
  Meclisteki torba yasada engelli araç alımına 70000 ₺üzeri araçlar İçin engel koyulmak isteniyor
  Bununla ilgili bir itiraz çalışmanız varmı
  Engellilerin iyi araçlara kendi parasıyla binmeye hakkı yokmu
  Birkaç kendini bilmezin suistimali yüzünden birçok insan mağdur olacak
  Girişimlerinizi bekliyoruz
  LÜTFEN
  BİR GELİŞME YADA GİRİŞİMİNİZ VARMI BİLGİLENDİRİNİZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir