Genel, Haberler

Engelli Bireylerin Bağımsız Ve Gizli Oy Kullanabilmesi İçin Kanun Değişikliği Gündemde

Braille alfaba kabartma da yer alan oy pusulası şablonu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın 67. maddesinde yer alan “Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları” açısından “Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.” hükmü engelli kişilerde dâhil olmak üzere tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayan genel bir hükümdür.

Ülke olarak tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 29’uncu maddesine göre seçimlerde veya referandumlarda engellilerin herhangi bir baskıya uğramaları önlenmeli, gizli oy kullanmalarını temin edilmeli ve engellilerin istedikleri zaman aday olmalarını mümkün kılmalıdır. Engellilerin seçmen olması halinde tercihlerini özgürce yapabilmeleri sağlanmalıdır. Taraf devletler, bu sorumluluklarını yerine getirmek için engelli kişi isterse kendisine yardımda bulunabilecek bir kişi görevlendirmelidir.

Bu kapsamda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak ilgili tüm taraflar ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Konfederasyonumuzun ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Serkan Bayram’ın girişimleri, katkıları ve destekleri ile görme engelli bireylerin herkes gibi bağımsız, eşit ve gizli şekilde oy kullanabilmeleri için 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda 298 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinde değişiklik teklif edilerek bu konuda çalışma yapması ve görme engellilerin bağımsız ve gizli oy kullanabilmesinin temin edilmesi bakımında Yüksek Seçim Kuruluna yetki verilmesi hedeflenmektedir.

İstanbul Milletvekilimiz Serkan Bayram, görme engelli bireylerin oy kullanmasında refakatçi dışında kendi imkânıyla oy kullanabilmesi için şablon kullanımına dair seçim kanununda değişiklik teklifi önergesini TBMM Genel Kuruluna sunacaktır.

Seçim kanununda pozitif algı oluşturacak bu teklifin hayırlı olmasını diliyoruz.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu

Listeye geri dön

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir