Genel

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de farkındalık günü olarak anılmakta. Engelli bireylerin eşit koşullarda eğitim, sağlık, hukuksal, erişilebilir, sosyal yaşamın içinde olması ve haklardan faydalanması birincil hak beklentimizdir. Bundan dolayı; Konfederasyonumuz 3 Aralık günü önce ATA’mızın huzuruna çıkmış sonrasında da basın toplantısı düzenlemiştir.

BASIN BÜLTENİ

3 Aralık, dünyada ve ülkemizde engellilerin sorunlarının ve uzun yıllardan beri sürmekte olan hak mücadelesinin görünür kılınmasını sağlayan bir gündür.

Engelli sorunları, engelli bireylerin insan haklarının korunması ve bu bağlamda engelli kişilere karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ile birebir ilişkilidir. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak, engelliler açısından nihai amacın, engelli kişilerin kamusal yaşamın her alanına tam ve bağımsız kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat eşitliğinin sağlanması ve kişisel gelişim olanaklarından eksiksiz yararlanabilmeleri için sağlık, eğitim, istihdam ve bilgi teknolojileri hizmetlerine tam olarak erişimlerinin sağlanması ve kalıcı kılınması için gerekli olan tüm koşulların oluşturulması gerektiğine inanmaktayız.

Engellilerin sorunlarının, ayrımcı düzenleme ve uygulamalardan kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. Burada söz konusu olan ayrımcılık, daha çok engelli kişilerin özel durumlarının kamusal düzenleme ve uygulamalarda hesaba katılmamasından kaynaklanan bir ayrımcılıktır. Türkiye’nin en köklü sorunlarından biri olan ve hayatın her alanında karşı karşıya kaldığımız bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması Türkiye siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri olmalıdır.

Türkiye’nin, Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin ilk imzalayıcılarından birisi olması önemli bir adımdır. Uluslararası insan hakları sözleşmelerini imzalamak önemli bir yükümlülüğü de beraberinde getirmektedir. Bu yükümlülük, engellilere karşı ayrımcılığın önlenmesinde etkili bir mücadelede bulunulacağına ve engellilerin insan hak ve özgürlüklerinin korunacağına ilişkin sözleşmenin yaşama geçirilmesidir. Bunun gereği olarak bir an önce sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için hukuki, idari ve uygulama düzeyinde bir eylem programının hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yalnızca engellileri ve ailelerini ilgilendirdiği gibi görülse de, aslında toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. 2002 yılından itibaren, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda anayasada yapılan değişikliklerle, pozitif ayrımcılık sağlanması başta olmak üzere, engelli sorunlarına üst seviyede önem verilerek, uzun yıllar boyunca ötelenmiş olan konulara çözüm arayışlarına gidilmiş ve ciddi düzeyde adımlar atılarak kanunlar çıkartılmıştır.

Tüm bu desteklere rağmen yıllardır biriken engelli bireylerin ve ailelerinin ortak sorunları olan; eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik ve sosyal yaşam konularında hala eksikler olduğu görülmektedir. Bu nedenle, engelli sorunları mümkün olduğunca gündemde tutularak, bu konudaki toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü engellilik, sadece sağlık meselesi olmayıp, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik yönleri de bulunan çok boyutlu bir konudur. Bu nedenle sorunların çözümünde toplumun tüm kesimleri, üzerine düşen rolleri üstlenmeli, eller vicdanlara gitmeli, o vicdanlar sorumluluk almalıdır. Ancak bunlardan sonra engellerin aşılacağına inanıyoruz.

Engelli vatandaşlara sahip çıkma çağdaş bir toplum olmanın gerekliliğidir.  Engelli bireylerin sağlık, sosyal yaşam ve istihdam gibi yaşamsal hizmetlerden tam ve eksiksiz bir şekilde yararlanmaları en temel insan hakları olarak görülmelidir. Engelliler ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırmak, geleceğe umut ve güvenle bakabilmelerini sağlayacak şartların oluşturulması devletin ve toplumun öncelikli görevi olduğunu düşünüyoruz.

Tabi bir de her şeyi devletten beklememek gerek. Engelli olmak bir seçim değil. Engelli olmak bir insanlık hali. O nedenle; toplum olarak bizde belki görmeyenlerin yerine görerek, kalpten duyarak, daha emin adımlar atarak, zihnimizi yorarak, bizim ve çevremizdekilerin yaralarını sararak, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığından uzak, birazcık sağduyu ve duyarlılıkla Engelsiz Türkiye’ye doğru yol alabiliriz.

Engellilerin haklarının savunulması, korunması ve iyileştirme çabaları için uzun yıllardır faaliyet gösteren Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, bu vesileyle nüfusumuzun %12,29 gibi önemli bir çoğunluğunu oluşturan, ama doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlüklerini kullanamayan tüm engelli vatandaşlarımızın ve onlar için hak mücadelesi yürüten tüm engelli dostlarının her zaman dayanışma duygusu ile yanlarında olacaktır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza ve fedakâr ailelerine mutlu bir gelecek dileğiyle selam ve saygılarımı sunarım.

Yusuf ÇELEBİ

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı

 

Listeye geri dön

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir